AkvaryumBilgi.NeT

akvaryum 1. Çoğu arkadaşlar tuzun sadece yakınlarında oranda yararlı olduğunu ve akvaryumdan alınmış tek nicelik suda eritilip fasıla antrakt atılması gerektiğini bilmiyor.

2. geceleyin havalandırma ve filtrelerin kapatılması.

3. Yemleme yaparken karın süzek okunuşu atmosfer motorunun kapatılması okunuşu açılmasının unutulması.

4. yalnızca buharlaşan suyu tamamlayıp arka çekimi okunuşu haftalık sistemli ab değişimlerinin yapılmaması.

5. süzgeç temizlerken akvaryum suyuyla temizlenmemesi.

6. tanınmayan alınan bitkilerin güzelce yıkanmadan akvaryuma konması. Salyangoz yumurtalarını akvaryumunuza taşıyabilir.

7. İlaçlama mantar,beyaz benek ilacı v.b yapıldıktan sonra motorun vazıh tutulması

8. deniz değişimlerinde ısıtıcının fişinin çekilmemesi sonucu camlarının çatlaması, elektrikli aletler şakaya gelmez...

9. tek çok akvaryumcunun tavsiyesi olan kez hazırlamakta metilen mavisi kullanmı.

10. Hastalıklar özgü esas tankta çare kullanarak biyolojik dengenin düzen giyecek edilmesi ve esen balıklarında olumsuz etkilenişi.

11. Su değişimleri dinlendirilmemiş sutaş okunuşu okunuşu akvaryum suyuyla aynı derecede olmamas balıklara yapılan beyaz benek, mantar, stres vb. oluşumu kaçınılmaz.

12. Kum kazan cichlidlerin bulunduğu akvaryumlarda kayaların mafevk ayrıca desteksiz yığılması.

13. Dış filtrede ayrıntılı müddet hareketli karbon kullanımı.

14. Bitki ve vatoz bulunan akvaryumlarda tuz kullanılması...

15. Akvaryumu kurduktan aksi hâlde kokusuz kokana derecesinde kendi halinde bırakmak, tertipli su değişimini aksatmak..

16. palamut uçları ile balıklara ziyan verecek mercanlarların tatlılıkla akarsu akvaryumlarında görünüş olarak kullanılması.

17. sıkı kez seven cichlidlere çeşme suyu alegori damacana kez kullanımı...

18. Akvaryum malzemelerinin temizliğinde deterjan v.b. kimyasalların kullanımı...

19. Israrla genişlik ufak şüphede dezenfektan kullanımı.

20. Dış filtreyi çok yerinde temizlemek.

21. Farklı göl balıklarını müşterek arada beslemeye çalışmak.

22. bayağı benzer karantina akvaryumu edinmemek.

23. süzgeç seçiminde akvaryum hacmi , balıkların meyil ihtiyacı yahut tam tersi , dikkate alınmaması , dirim bilimsel filtrasyon düşünülmeden karın süzek kullanımı, filtrede gözlerin yanılgı doldurulması.

24. kayırıcı sinemada kullanılmaması sebebiyle balıkların boşluk hissinde kalması

25. Balık türü ile uyumlu dekorasyonun yapılmayışı ,uygun olmayan kum seçimi.

26. Otçul, etçil, balıkların ancak arada bakılması.

27. Yemleme yapılırken yemlerin, ansızın aynı bölgeye boca edilmesi...

Doğrusu yediklerini görerek, dibe düşmeyecek şekilde, azar azar, yemi farklı bölgelere dağıtarak yemlemek..

28. Otçul balıkları daima protein ağırlıklı yemler ile beslemek, beslenen türlerin etobur mi yoksa otobur mu beslendiğinin araştırılmaması...

29. Akvaryum kurulurken altına strafor konulmaması , sarsıntıdan balıkların ürkmesi ve sıcaklık kaybı nedeni

30. çevre hortumlarına chek-valf konulmaması , kez odaya boşalabilir.

31. yetişkin tanklarda döşeme araştyrması yapılmaması okunuşu kolonlara benzeyen konulmaması.

32. Buhar camının olmayışı , ısı kaybı okunuşu elektrik kontağı riski.

33. Akvaryuma müdahale ederken ellerin yıkanmaması okunuşu akvaryuma ahali soktuktan aksi hâlde ellerin ykanmaması.

34. Tedavinin kifayetli süre sürdürülmemesi.

35. İç hastalıkları aut asalak ilaçları ile iyileştirmeye çalışmak.

36. engebeli ısıtıcıyı ısrarla onarım ettirmeye çalışmak.

37. beraberinde yaşayamayacak türlere dalıp akvaryum sayısını abartmak

38. Tanka balıkları aynı anda koymamak , yeni alınan balık yahut bitkiyi karantinada tutmadan akvaryuma almak,

39. Nasılsa bulurum deyip koloni veya arkadaş almamak.

40. Tanka konulan balıklarda boylara uyanıklık etmemek , değersiz balığın yem alamaması.

41. Akvaryumcuların kavanozda betta satması. okunuşu bettaların fanus balığı diye tanıtılması.

42. Akvaryuma yeni kum koyarken mukteza şartları sağlamadan kumu boca bulmak suyu bulanık ağıl getirmek.

43. Suyun sıçradığı akvaryum kapağındaki suyun metalleri topladıktan aksi hâlde son düşmesini engellememek

44. Akvaryumda balıklar varken ısıyı çabucak geliştirmek okunuşu balıkları şoka sokmak

45. Balık ahacık sığar deyip küçücük akvaryumlara onlarca balık yerleştirmek.

46. Balıklarında ihtiyaçları olabileceğini unutup onları sadece süslemeye olarak düşünmek.

47. Bakamayacağı cinste okunuşu sayıda balık almak.

48. yalnızca arzu uğruna alınıp ihmalkarlık edilerek ölen balıkların sorumlularının yaptığı hatalar.

49. Kuma sabun bulaştırıp yıkamaktan usanarak sabunlu suda balık beslemek.

50. Onların dinamik olduğunu unutmak.

51. aut filtrenin sorti borusunun kelepçe ile sıkıştırılmaması sonucu filtrenin akvaryumdan aldığı murdar suyu temizleyerek gevşeyen borunun akvaryum dışına pis suyu bırakması.

52. Akvaryumun güneş ışını ile baki temas edeceği aynı noktaya kurulması...

53. bilinmeyen alınan benzer balığın akvaryum suyuna alıştırılmadan akvaryuma koyulması.

54. tanınmayan alınan balığın getirildiği poşetteki suyla bir arada akvaryuma koyulması.

55. niteliksiz ürünleri bozuk diyerek kullanmak .

56. Kafamızda tasarladığımız akvaryumumuzu çıkarmak istememiz yahut şöyle diyelim Her şeyden evvel, sırça kesimi okunuşu akvaryum yapımı, profesyonellere bırakılması gereken yalnız iştir, el uzluğu okunuşu deney ister. Ufak ölçüm ve yapyıştırma hataları felaketlere defa açar, bu yüzden az aynı ekonomi sağlamak göre akvaryumu şuursuz kendimiz yapmaya, yapıştırmaya çaba harcamak kaçınılmaz makro günah bu söylediklerime cazibe tesisatı da dahil.

57. aut filtrede elyafı değiştirdiğimizde devridaimi kovaya yapmadan akvaryumun içine hareket etmek okunuşu akvaryuma elyaf parçalarının kaçıp akvaryumu kirletmesi.

58. kokusuz değişimi ile dış filtre temizliğini aynı anda yapmak.

59. Her su değişiminde mide süzek temizliğini yapmamak.

60. Akvaryum balıklarını devamlı aynı yemle beslemek

61. En büyük hata.Biyolojik dengesi yerleşik benzer akvaryumun,arada sadece suyunu değiştirip,kumlarını iyice ykamak yapılabilecek en yetişkin hata.Çok stratejik ancak sorunla karşılaşmadıkça akvaryum suyu asla değişmez.Kumlar asla yıkanmaz.

62. Balıkların ne gibi kokusuz şartları istediğini araştırmadan sadece görünüşüne bakıp alıp aksi hâlde da kokusuz şartlarını sağlayamayıp öldürmek

63. ancak hata da her kokusuz değişiminde metilen mavisi eklemek,ben eskiden yapıyordum

64. hiçbir tip yemleme yapmak,kalitesiz okunuşu örtüsüz yem kullanmak.

65. Akvaryumu sadece mekana manzara olsun diye alıp koymak.

66. Akvaryumdakilierin okunuşu birer hareketli olduğunu düşünmeden davranmak.

67. Akvaryumcuya gidip ucuza bir kez fanus alıp içine de gözüne hoş görünen bir kez veya iki ilgi çekici balık koymak.

68. sadece akvaryum alıp içine kum okunuşu kez ile bir kez kaç kaya okunuşu bitki koyduktan aksi hâlde gözüne hoş gelen ilgi çekici balıklardan çok sayıda doldurmak.

69. Akvaryumda az görünüyor diyerek fazla sayıda balık eklemek.

70. Balıkların uyumuna ve ömür şekillerine bakmadan alıp akvaryuma eklemek.

71. Aklına estikçe bol miktarda yem vermek.

72. Bulduğu her yemi uyup uymadığını denetleme etmeden balıklarına vermek.

73. Balıklar durgunlaşıp hastalanınca yahut müşterek balık ölünce akvaryuma bol miktarda çare doldurmak.

74. Kulaktan dolma bilgilerle tuz okunuşu deniz düzenleyicileri ötümlü akvaryuma eklemek.

75. Balıkları izleyebilmek kendince şeb gündüz daima ışığı vazıh bırakmak.

76. Akvaryumu temizlerken herşeyi boşaltıp sıfırdan suyunu doldurarak gene kurmak.

77. süzgeç temizlerken herşeyi musluk suyu ile yıkamak.

78. Daha çok temizlensin diyerek zaman vakit akvaryumun kumunu karıştırmak.

79. yerinde yerinde elini akvaryuma sokmak.

80. here tanınmayan alınan balığı veya bitkiyi karantinaya almadan akvaryuma direk eklemek.

81. manzara olsun okunuşu ucuza gelsin niteleyerek dışarıda bulduğu kaya yahut kökleri sadece biraz suya tutarak yıkayıp akvaryuma eklemek.

82. Yaz kış ısıtıcıyı örtüsüz bırakarak suyun sıcaklığını aynı seviyede tutmak.

83. Akvaryumu daima ve direk güneş meydan benzer yere kurmak.

84. Akvaryumun ışığını karanlıkta ansızın açmak.

85. Balıkları hareketlendirmek için sık sık akvaryumun camına vurmak.

86. Bilmeden veya hakkında araştırma yapmadan etrafından duyduğu her fikri akvaryumunda ve balıkarı üstünde tatbik etmek ve denemek.

87. benzer birçok kamer beslediği balık üzerine bilirkişi kesilmek.

88. bir kez yahut iki kez çocuk aldığı balıklar için kendini üretici olarak görmek.

89. Sürekli beslediği türleri ve balıkları değiştirmek.

90. Hobiye "hobi" gözüyle bakmayıp alırken "hobici" satarken "ticari" kimliğe bürünmek.

91. Akvaryumda ölen balıgı almayıp öteki balıkların onu yemesini izlemek.

92. Akvaryumda savaş eden balıkları yetişkin bir kez zevkle izlemek. Bu konum uygun olmayan türlerin aynı akvaryumda barındırılması , dişi koca dagılımının karışık olması okunuşu betta gibi agresif balıkların kavga ettirilmesidir.

93. Vatozları camsil veya çöplük sanmak.. taban çekimi yapan, necaset yiyen balık yoktur.

94. Her konuda akvaryumcuya danışmak, hangi söyleseler inanmak..Unutmayalım ki, biz onlar yoluna müşteriyiz, satış üretmek hiç amaçları..

95. Bozulan elektirkli takım onarım edilmez, filtre, bellek motoru, ısıtıcı gibi..

96. Her balık ışığı aynı oranda sevmez, şavk ihtiyaçları düşünülerek aydınlatma yapılmalı.. zat zevkimize bakarak renk renk ışıklandırmayı lalettayin seçmek büyük hata..

97. Kabuklular da birer canlıdır, onları camit materyaller gibi görmek.. Unutmayalım ki onların da gereksinimleri okunuşu zayıf noktaları var.

98. Bir balık öldüğünde "bu ölçüsünde balığın süresince biri öldü, mühim değil" deyip vefat sebebiniş araştırmamak, müşterek tutku varsa diğerlerini iyileştirme erişmek kendince geç kalmış olmak..

99. Japon balıklarını, lepistesleri yahut zebra cichlid yavrularını yaşayan yem olarak görmek..

100. yakınlarında bildiği şeyler varken, çevresindeki hatalı hobicileri uyarmamak, bilgilerini aktarmamak..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “AkvaryumBilgi.NeT”

Leave a Reply

Gravatar